Kundcase

Isiflo AS

Rapido webbsida

Favorittlistor

Delning av favorittlistor

7 språk

Webbplats på 7 språk med olika ERP-system

Representation

Möjlighet att lägga in order på vägnar av andra kunder

Utmaning

Produktdata på olika språk

Isiflo erbjuder produkter på 7 olika språk, vilket innebär utmaningar när det gäller att tillgodose olika länders behov av produktdata och dokumentation om produkterna. Dessutom finns produktdata för de olika länderna i olika ERP-system, inklusive NAV, AX och BC. Trots att varje företag är självständigt är målet att samla all landspecifik produktinformation på en plats för att kunna erbjuda ett heltäckande produktsortiment.

Lösning

Isiflo använder "family products" och "language layers" för att organisera och anpassa produktinformation till olika länder. De samlar produktdata från olika ERP-system i en SQL-databas.

Produkterna hos Isiflo är organiserade genom konceptet "family products" i deras data warehouse (DW). Detta är ett sätt att strukturera produkter som har liknande egenskaper. De delar samma produktinformation, men har olika värden. Detta kan jämföras med det mer kända begreppet "varianter".

Isiflo använder "language layers" för att hantera översättningen av text och för att hantera olika produktinformation som är viktig för varje land. Detta ger möjlighet till anpassat innehåll som är relevant för de olika länderna. Det kan till exempel vara artiklar som skiljer sig åt för varje land.

De sju länderna använder olika ERP-system. För att samla så många länder som möjligt har en SQL-databas skapats som används för att hämta produktdata. De olika ERP-systemen skickar produktinformationen till denna databas