Kundecase

Beha Elektro AS

DynamicWeb Rapido, B2B og B2C netthandelsportaler
integrert mot Navision.

B2C/B2B

Både B2C og B2B handelsportal på samme side

Reservedel søk

Søk etter reservedeler basert på varenummer og bildenummer

Representasjon

Mulighet til å legge inn ordre på vegne av andre kunder

Utfordring

En side hvor reservedeler kom bedre frem

Våren 2023 besluttet Target United AS og Beha Elektro AS å gå sammen. Dette ble en betydelig begivenhet, spesielt med tanke på at Target allerede var en av våre kunder og skulle ta ansvar for vedlikeholdet av Behas nettbutikk. I denne sammenhengen ble det avgjørende å harmonisere ERP-systemet og CMS-løsningen med det som Target benyttet.

Det primære målet for prosjektet var å etablere en handelsportal dedikert til reservedeler, som skulle være tilgjengelig for både forhandlere og privatpersoner. Beha hadde tidligere en eksisterende nettbutikk for reservedeler, men denne var ikke i tråd med det visuelle uttrykket på nettsiden. Fusjonen med Target gjorde det nødvendig å skape en helt ny nettbutikk som kunne integreres og tilpasses de felles målene og behovene til de to selskapene.


 

Løsning

2 for 1

Løsningen ble en nettbutikk som bruker samme type ERP-system som target bruker i dag og samme type CMS-system (DynamicWeb Rapido). Det visuelle gjenspeiler Beha sin nettside, med samme type farger, fonter og bilder.